celebs-networth.com

Manželka, Manžel, Rodina, Status, Wikipedia

299 silných a mocných chlapeckých jmen pro vašeho malého superhrdinu

Dětská Jména

Existuje spousta silných a mocných chlapeckých jmen, ale my jsme pro vašeho malého superhrdinu sestavili seznam 299 nejlepších. Od Aidena po Zanea, tato jména jistě dodají vašemu synovi sílu a moc, kterou potřebuje, aby převzal svět.

Aktualizováno 2. února 2023 14 minutové čtení

Přehled

Silný a mocnýchlapecká jménazůstávají oblíbené u mnoha rodičů.

Jiní rodiče si mohou vybrat nebinární jména se špatným významem.

Pokud hledáte jedinečné, nakopávané acool jménapro tebestatečný malý bojovník, jste na správném místě.

dětské pojistky do skříněk

Připravili jsme tento seznam 299 mocných chlapeckých jmen, včetně nejoblíbenějších, trendových, jedinečných nebo vzácných možností.

Níže také můžete najít seznamy jmen, která souvisí se silnými vlastnostmi, jako jsou jména, která znamenají válečník, lev, medvěd a statečný.

Jaká jsou mocná a oblíbená jména pro chlapce?

Tato dětská jména jsou spojena s mocí, statečností a hrdinstvím:

fisher price rockery
 1. Alexander – řecké jméno znamená bránící se muž; vztahuje se k Alexandru Velikému, jednomu z nejmocnějších králů starověké historie (vládl ve čtvrtém století před naším letopočtem)
 2. Arnold – anglické jméno německého původu znamená vládce nebo silný jako orel
 3. Arthur – anglické a keltské jméno, které možná pochází z artos (medvěd) a může také znamenat silného muže; název se vztahuje k legendárnímu králi Artušovi s jeho rytíři kulatého stolu
 4. Bernard –Germánské jménoto znamená odolný nebo silný jako medvěd
 5. Clifford –Staré anglické chlapecké jménoznamená odvážný, statečný nebo odvážný; další varianty zahrnují Clifton
 6. Denzel – mocné chlapecké jméno, které znamená vysokou pevnost
 7. Dustin – anglická verze staroseverského jména Torsten, což znamená Thorův kámen
 8. Eric – anglická varianta skandinávského jména Erik, což znamená úplný vládce
 9. Farrell – irské jméno, které znamená odvaha
 10. Harvey – francouzské chlapecké jméno, které znamená hodný bitvy
 11. Henry – anglická varianta francouzského jména Henri, silné chlapecké jméno, které znamená vládce
 12. Julius - řecké chlapecké jméno, které znamená oddaný Joveovi, v odkazu na Jove, což je přezdívka římského boha Jupitera
 13. Logan – skotské jméno znamená malý, ale silná volba kvůli jeho spojení s drsnou postavou Wolverina ze série X-Men
 14. Maverick – anglické slovní jméno, které znamená nezávislý muž, který se vyhýbá konformitě
 15. Mohamed –arabštinachlapecké jménoto znamená chvályhodný; jméno je mezi muslimy oblíbené díky jeho vazbám na posledního proroka islámu, který byl znám jako muž skutečné spravedlnosti
 16. Richard – německé jméno, které znamená statečný vládce
 17. Roderick – britské chlapecké jméno znamená slavný a silný vládce
 18. Stark – staré anglické a starohornoněmecké chlapecké jméno, které znamená silný a tuhý; trendové jméno díky svým vazbám na filmy Marvel aHra o trůnysérie
 19. Thor – staroseverské jméno od slova Þórr (hrom); Thor je v severské mytologii bůh hromu, války, bouří a síly
 20. William– staroněmecké jméno znamenající rozhodný ochránce; tentoklasické jménoje na seznamu trendů kvůli princi Williamovi, nyní princi z Walesu a následníkovi trůnu Spojeného království

Mocná chlapecká jména od A do Z

 1. A – Angus je irské chlapecké jméno, které znamená jednu sílu.
 2. B – Beren se dříve používalo především jako turecké dívčí jméno s významem silná a chytrá. Nyní je považováno za unisex jméno, zejména po J.R.R. Tolkien ho používal jako legendárního smrtelníka vSilmarillion(příběhy s událostmi, které se staly dřívePán prstenů).
 3. C – Chanin je anglická výslovnost thajského jména Chanin, což znamená silný člověk.
 4. D – Daniel je hebrejské biblické chlapecké jméno, které znamená Bůh je můj soudce. Biblický Daniel přežil noc bez zranění uvnitř hladové jámy lvové.
 5. E – Etan je švédská verze hebrejského jména Ethan, což znamená pevný, pevný a vytrvalý.
 6. F – Farris je anglické jméno, které znamená muž odvahy nebo železo silný.
 7. G – Godric je staroanglické jméno znamenající boží vládce. V populární kultuře se používá pro sérii Harry Potter jako Godric Gryffindor, jeden ze čtyř zakladatelů Bradavic.
 8. H – Hudson je avenkovské chlapecké jménoto znamená syn Hudda nebo statečný vládce.
 9. I – Ikenna je jméno Igbo (kulturní skupina v Nigérii), které znamená otcovu moc.
 10. J – Jedrick je aPolské jménoto znamená silný muž.
 11. K – Kamau je bantuské (africké) silné chlapecké jméno, které znamená tichý válečník.
 12. L – Ludwick je německé chlapecké jméno, které znamená slavný válečník.
 13. M – Melech znamená v hebrejštině král.
 14. N – Njord pochází ze staroseverského jména Njǫrðr, což znamená silný nebo energický. Je to jméno severského boha moře, rybaření, plachtění a plodnosti.
 15. O – Onan znamená ve staré hebrejštině sílu a moc.
 16. P – Phoenix je legendární pták z egyptské a řecké mytologie používaný jako symbol nesmrtelnosti, protože může vstát jako nový pták z popela. Podle mýtů se to děje každých 500 let.
 17. Q – Qadir je latinské a arabské jméno, které znamená schopný nebo mocný.
 18. R – Ryker je dánské jméno, které znamená vynikající sílu.
 19. S – Sewell je moderní verze anglosaských jmen Soeweald a Sigeweald, což znamená vládnoucí moře nebo silné moře.
 20. T – Tarak je sanskrtské (posvátný hinduistický jazyk) jméno, které znamená ochránce Inda.
 21. U – Ulric je anglická variace Wulfrica a Ulricha, což znamená bohaté a ušlechtilé dědictví nebo vlčí sílu.
 22. V – Valens je latinské jméno, které znamená silný, energický a zdravý.
 23. W – Warrick je vzácné jméno, které znamená silný vůdce, který brání.
 24. X – Xander je moderní verze řeckého jména Alexander, což znamená obránce lidstva.
 25. Y – Yeshua je hebrejské jméno, které znamená zachránit nebo vysvobodit. Je to jedno z hlavních hebrejských jmen Ježíše Krista.
 26. Z – Zale je moderní jméno řeckého původu. Znamená mořskou sílu.

Jaká jsou některá drsná a hrdinská mužská jména?

 1. Abir – hebrejské a arabské jméno znamená odvážný, silný a mocný
 2. Aldric – francouzské a německé chlapecké jméno, které znamená starý vládce
 3. Atlas – Nejsilnější Titán v řecké mytologii, zodpovědný za nesení tíhy celého světa na svých bedrech
 4. Augustus – římské a německé jméno znamenající velký a velkolepý
 5. Cyrus – moderní jméno, které pochází z řeckého slova kyrios (pán); několik perských králů zmíněných v Bibli mělo toto jméno
 6. Denzill – cornwallské jméno, které znamená pevnost
 7. Ferguson – pochází z irského jména Fearghas, což znamená muž odvahy nebo muž ráznosti
 8. Griffin – německé a velšské jméno, které znamená silný princ
 9. Imre – maďarské jméno, které pochází z německého jména Emmerich, což znamená univerzální vládce
 10. Jupiter – nejvyšší a nejmocnější bůh v římské mytologii
 11. Nero – latinské jméno znamená silný, silný nebo energický
 12. Osiris – anglická verze egyptského jména Usir, což znamená mocný nebo mocný
 13. Rostam – jméno perského původu znamená statečný, statečný a silný
 14. Sabal – sanskrtské jméno znamená člověk s velkou silou
 15. Sisu – finské chlapecké jméno, které znamená sílu, odhodlání a sílu vůle
 16. Titus – starořecké jméno znamená mstitel nebo latinské jméno znamená čestný titul
 17. Xabat – baskická (kulturní skupina mezi Španělskem a Francií) varianta latinského jména Salvador, tedy zachránce
 18. Zeus – Nejvyšší a nejmocnější z řeckých bohů a bohyní, kteří vládli z hory Olymp

Jaká jsou jedinečná válečnická jména pro chlapce?

 1. Ajamu – africké jméno znamená, že bojuje za to, co chce
 2. Ajani – africké jméno, které znamená ten, kdo vyhraje zápas
 3. Andrew – mužské chlapecké jméno znamená mužný
 4. Baron – středoanglické a starofrancouzské jméno znamená válečník nebo bojovník
 5. Gautier – francouzské jméno znamenající vládce armády; varianta Waltera
 6. Kendrick – staré anglické jméno znamená královská nebo smělá moc nebo velšské jméno znamená náčelník nebo hrdina
 7. Orion – Legendární řecký lovec, kterého Zeus umístil mezi hvězdy
 8. Ranvir – indiánské a sanskrtské jméno znamená hrdina bitvy
 9. Sahel – vůdce v Africe
 10. Samson – Špatný starozákonní hrdina s dlouhými vlasy spojenými s jeho neuvěřitelnou Bohem danou silou (byl několikrát silnější než obyčejný člověk); podle bible dokonce porazil lva holýma rukama

Jaká jsou nejvzácnější jména pro chlapce?

 1. Burke – staroanglické příjmení znamenající pevnost; nyní se také používá jako křestní nebo prostřední jméno pro chlapce
 2. Emeric – francouzská podoba německého jména Emmerich, což znamená moc
 3. Gauri – finská verze hebrejského jména Gabriel, což znamená Bůh je moje síla
 4. Guenther – staré norské jméno, které znamená dobrý vůdce
 5. Malthe – dánské jméno znamená vládu nebo moc
 6. Mandla – zuluské (africké) jméno znamená sílu
 7. Tedmond – staroanglické jméno, které znamená ochránce země
 8. Zeke – jméno hebrejského původu s významem Bůh posiluje; také zdrobnělina od Ezechiel

Jaká jsou nejúžasnější a nejmocnější mužská jména?

 1. Anders – skandinávská podoba Andrewa, což znamená silný a mužný
 2. Andre – francouzská a portugalská verze Andrewa
 3. Chase – francouzské jméno znamená lovec
 4. Cliff – staroanglické jméno znamená svah na straně útesu; může být také zdrobnělinou pro Cliftona nebo Clifforda
 5. Ethan – Moderní jméno s hebrejským původem znamenající trvalý, pevný a pevný
 6. Hunter – anglický název pro toho, kdo loví
 7. Idris – velšské jméno pocházející z udd a ris, což znamená horlivý pán nebo vůdce
 8. Inti – Quechua (domorodý jazyk v Jižní Americe) jméno, které znamená slunce; používá se pro inckého boha slunce
 9. Irie – jamajské jméno znamená silný a pozitivní
 10. Knight – anglický název pro vojáka nebo válečníka
 11. Liam – irská zdrobnělina klasického germánského jména William pocházející z wil (touha) a helm (ochrana)
 12. Reggie – Moderní forma Reginald, německé jméno znamená mocný vládce
 13. Ryett – kanadské jméno znamená silnou vůli a řízený (duševně i fyzicky)
 14. Tero – finské jméno znamená silný a mužný; také zdrobnělina Antero, finská variace Andrewa

Jaká jsou silná biblická a zbožná jména pro chlapce?

Biblická jména jsou také populární jako mocná chlapecká jména, protože mnoho z těchto biblických postav má neuvěřitelné příběhy. Některé možnosti zahrnují:

 1. Aaron – hebrejské jméno egyptského původu, znamená vznešená nebo vysoká hora; je to Mojžíšův bratr a byl prvním veleknězem Izraele
 2. Abraham – hebrejské jméno znamená otec národů; je považován za patriarchu křesťanů i muslimů
 3. Adam – hebrejské jméno znamená muž, známý jako první člověk, podle knihy Genesis
 4. Azaiah – hebrejské jméno znamená, že mou silou je Jahve (Bůh)
 5. Aziel – hebrejské jméno, které znamená Bůh je moje síla
 6. David – hebrejské jméno znamená milovaný; je jedním z nejdůležitějších králů Izraele a je známý tím, že v mládí porazil děsivého obra Goliáše
 7. Eli – hebrejské jméno znamená vzestup; je jedním z nejoddanějších velekněží Izraele
 8. Elim – biblické pojmenování znamená místo silných stromů
 9. Ezekiel – starověká hebrejština, která znamená Boží sílu
 10. Gabriel – Oblíbené andělské jméno pocházející z hebrejských slov gever (silný muž) a el (Bůh); je archandělem známým tím, že přinesl Marii a Josefovi dobrou zprávu o Ježíšově narození
 11. Ezechiáš – hebrejské jméno znamená Bůh dává sílu
 12. Michael – Další oblíbené andělské jméno, které znamená, kdo je jako Bůh; je jedním z nejmocnějších archandělů a vůdcem nebeské armády
 13. Peter – anglická verze řeckého jména Petros, což znamená skála; je jedním z 12 Ježíšových učedníků
 14. Uzziah – biblické jméno znamenající Hospodin je moje síla, pocházející ze starověkých hebrejských slov oz (síla a moc) a ya (Bůh)
 15. Uzziel – hebrejské jméno znamená, že mou silou je Bůh

Výkonná, ale vzácná a jedinečná chlapecká jména

 1. Amon – řecké a egyptské jméno znamenající skrytý; je bohem vzduchu v egyptské mytologii
 2. Ayele – amharské (etiopské) jméno znamená mocný
 3. Aza – arabské jméno znamená mocný
 4. Azim – turecké jméno znamená vytrvalost nebo se nikdy nevzdává
 5. Aziz – arabské jméno znamená být mocný
 6. Barak – mocné chlapecké jméno, které znamená blesk; také psáno jako Barack (jako u bývalého prezidenta USA Baracka Obamy)
 7. Bertram – staroanglický název germánských kořenů znamenající jasný havran
 8. Chibuike – jméno Igbo znamená Bůh je síla
 9. Chidike – jméno Igbo, které znamená Bůh je silný
 10. Griffith – velšské jméno znamená silný pán
 11. Haile – etiopské jméno znamená sílu a moc nebo sílu
 12. Jabbar – arabské jméno, které znamená mocný
 13. Jashyia – americké dětské jméno znamenající Boží sílu; také stylizovaný jako JaShyia
 14. Prabhu – sanskrtské jméno znamená mocný, mocný mistr nebo indické jméno znamená princ
 15. Sendoa – baskické jméno, které znamená silný
 16. Wulfric – anglické jméno znamená vlčí sílu

Klasická chlapecká jména s mocnými významy

Některá mocná jména starého muže pro vašeho malého gentlemana:

 1. Boaz – hebrejské jméno znamená rychlost; je jedním z předků krále Davida
 2. Caesar – latinské a římské jméno, které znamená řezaný nebo chlupatý; je mocný díky Juliu Caesarovi, mezi slavnými vládci Římské říše (první století př. n. l.)
 3. Lucius – římské jméno pocházející z latinského slova lux (světlo)
 4. Montgomery – anglické jméno, které znamená mocný muž
 5. Napoleon – řecké jméno znamenající lev nového města; většina jmenovců zahrnuje francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparta
 6. Oswald – německé jméno znamená Boží moc
 7. Oz – hebrejské jméno znamená sílu
 8. Reginald – anglické slovo pro moc rady
 9. Reynold – anglické jméno německého původu znamená mocný rádce
 10. Valentine – anglická podoba starořímského jména Valentinus, což znamená silný
 11. Valerian – latinský název znamená sílu a zdraví

Silná chlapecká jména s mocnými významy

Jsou slova, která si často spojujeme se silou nebo mocí, jako je statečný a bojovník. Zvířata jako lev a medvěd jsou také spojena s mocí.

Chlapecká jména Význam Brave

 1. Ballard – skandinávské jméno znamená statečný a silný
 2. Barlas – turecké jméno znamená hrdina a statečný
 3. Ebert – americké chlapecké jméno germánského původu; pochází z německého jména Everard, což znamená statečný kanec
 4. Garrett – irská varianta Gerarda, což znamená statečný a vytrvalý nebo vládce a kopí
 5. Wyatt – Pochází ze staroanglického jména Wigheard, což znamená statečný a vytrvalý nebo bitva
 6. Yashvir – indické jméno, které znamená statečný a slavný; také hláskoval jako Yashveer
 7. Zoravar – pandžábské (indoárijský jazyk) jméno znamená silný a statečný

Chlapecká jména Význam Warrior

 1. Einarr – staré norské jméno znamená válečník
 2. Evander – Další staré norské jméno znamená válečník; Mezi slavné osobnosti tohoto jména patří boxerský šampion Evander Holyfield
 3. Ewan – skotský gaelský válečník, který je mladý
 4. Finley – skotské jméno znamená spravedlivý válečník
 5. Hercules – mytologické řecké jméno znamená hrdina, válečník nebo Héřina sláva; Herkules byl v řecké mytologii Diův syn, známý svou silou a statečností
 6. Kijani – v Africe znamená válečník
 7. Malin – Unisex jméno staroanglického původu, znamená malý silný válečník
 8. Mallon – anglické jméno znamená malý silný válečník
 9. Ragnar – norské jméno znamená válečník nebo soud

Chlapecká jména Význam Král Nebo Vládce

 1. Alaric – německé jméno znamená všemocný vládce
 2. Henrick – anglické jméno, které znamená silný vládce
 3. King – staroanglický název pro vládce
 4. Mahesh – indické (sanskrtské) jméno znamená velký vládce
 5. Rajan – indické (sanskrtské) jméno pro krále
 6. Rex – Moderní honorifikační popřkrátké jménolatinského původu s významem král

Chlapecká jména Význam Síla Nebo Silná

 1. Abiri – hebrejské jméno znamená moje síla a můj hrdina
 2. Absko – keňské chlapecké jméno, které znamená moc a sílu
 3. Adelard – francouzská verze španělského jména Abelardo, což znamená vznešený a silný
 4. Amzi – hebrejské jméno znamená silný
 5. Ande – Krátká forma Andrewa s africkým původem, což znamená pilíř síly
 6. Apollo – řecké jméno znamenající síla nebo ničitel; je to bůh slunce, světla, léčení, pravdy a proroctví v řecké mytologii
 7. Armstrong – středoanglické jméno znamená silný bojovník
 8. Autry – francouzské jméno pocházející ze starověkého anglosaského jména Æðelþryð, což znamená ušlechtilá síla
 9. Benhail – hebrejské jméno znamená syn síly
 10. Bidziil – jméno Navajo (rodilý Američan), což znamená, že je silný
 11. Chasin – starověké hebrejské jméno, které znamená silný a mocný
 12. Deandre – americké jméno, které znamená silný
 13. Duron – francouzské jméno znamená silný
 14. Ejikeme – Igbo (západoafrický) název znamená používat sílu
 15. Eyal – v hebrejštině znamená sílu a moc
 16. Gibbor – hebrejské jméno, které znamená silný; může se také psát jako Gibor
 17. Hamza – arabské jméno znamená silný a vytrvalý
 18. Honovi – Hopi (indiánské) jméno, které znamená silný nebo silný jelen
 19. Ikemba – jméno Igbo znamená sílu národa
 20. Jarek – slovanské jméno znamená silný a divoký; může být i zdrobnělina od Jaroslava
 21. Kale – havajské jméno znamená silný
 22. Lamech – hebrejsky znamená silný nebo nízký
 23. Limbani – jméno Chewa (jihoafrický) znamená být silný
 24. Magni – staroseverské jméno, které znamená mocný a silný
 25. Makin – arabské jméno chlapečka znamená silný a pevný
 26. Maoz – v hebrejštině znamená pevnost a sílu
 27. Maska – indiánské jméno znamená silný
 28. Maynard – anglická verze germánského jména Meginhard, což znamená síla a statečnost
 29. Napayshni – Lakotské (indiánské) jméno znamená silný a odvážný
 30. Ofu – Idoma (africké) jméno znamená moc a sílu
 31. Valerio – latinské jméno, které znamená sílu a zdraví
 32. Wayan – Balijec (austronéská kulturní skupina původem z Bali, Indonésie), jméno ze sanskrtu, což znamená energii nebo sílu
 33. Zuberi – svahilské (východoafrické) jméno znamená silný

Chlapecká jména Význam Brave

 1. Abelardo – španělské chlapecké jméno z germánských slov adal (statečný) a tvrdý (ušlechtilý)
 2. Conrad – německé jméno znamená statečný rada
 3. Decebal – starověké dácké (indoevropské) jméno znamenající statečný, silný a mocný
 4. Leopold – německy znamená stateční lidé
 5. Pruitt – pochází ze starofrancouzského slova proux, což znamená statečný a udatný

Chlapecká jména Význam Oheň

Jména, která znamenají oheňmůže být také silnou volbou pro vašeho chlapečka:

skvělá ženská válečnická jména
 1. Abiz – arabské jméno znamená jiskra nebo plamen ohně
 2. Admani – sanskrtské jméno znamená oheň nebo hořící plamen
 3. Aiden – irské a galské jméno ze staroirského přezdívky Aodhán, což znamená malý oheň; lze také hláskovat jako Aidan
 4. Hijiri –Japonské jménoznamená oheň
 5. Homura – japonské jméno, které znamená plamen
 6. Keahi – havajské jméno znamená plamen

Chlapecká jména Význam Lev

 1. Ariel – jméno hebrejského původu s významem lev Boží, pocházející z ari (lev) a el (Bůh)
 2. Hamzah – arabské jméno znamená lev nebo silný
 3. Leo – latinský název pro lva
 4. Leon – řecké jméno pro lva
 5. Leonard – germánské jméno znamená statečný lev
 6. Leonardo – italské chlapecké jméno znamená statečný lev
 7. Leonidas – německé jméno znamená lví sílu
 8. Lionel – latinsky znamená lev
 9. Othniel – hebrejské jméno znamená Boží lev nebo Boží síla
 10. Simba – svahilské jméno znamená lev a síla

Chlapecká jména Význam Medvěd

 1. Arturo – italské jméno dítěte znamená medvěd
 2. Barrett – staroněmecky, což znamená statečný jako medvěd nebo síla medvěda
 3. Medvěd -Jméno přírodypro jedno z nejsilnějších zvířat planety
 4. Benno – německé jméno znamená medvěd
 5. Bernhard – znamená v němčině medvědí sílu nebo silný, statečný medvěd
 6. Orson – latinské jméno znamená medvěd
 7. Osbourne – anglické jméno znamená medvědí bůh

Chlapecká jména Význam Vítězství

 1. Klaus – německé jméno znamenající vítězství lidu; může to být také zkratka pro Nikolaus
 2. Nicéphore – francouzské jméno znamená nést vítězství
 3. Nikodém – řecké jméno, které také znamená vítězství lidu
 4. Sanjaya – sanskrtské jméno znamená zcela vítězný nebo triumfální
 5. Seigfried – starohornoněmecké jméno, které znamená mír vítězství
 6. Sigmund – německé jméno znamená ochranu vítězstvím
 7. Victor – anglické jméno latinského původu znamenající dobyvatel nebo vítěz

Silná a silná mužská jména s mezinárodním a multikulturním původem

Silná řecká chlapecká jména

 1. Aimilios – řecké jméno, které znamená síla
 2. Ajax – řecké jméno znamená orel; je jedním z hrdinů trojské války v Homer'sIlias
 3. Alkibiades – starořecké jméno znamená sílu
 4. Andreas – starořecké jméno, které znamená silný a mužný
 5. Jason – pochází z řeckého jména Iason, což znamená léčitel; je hrdinou v epickém pátrání po legendárním zlatém rounuJason a Argonauti
 6. Quillon – latinské a řecké jméno znamená silné a křížící se meče
 7. Sosthenes – řecké jméno znamená bezpečná síla

Mocná italská chlapecká jména

 1. Alessandro – řecké jméno znamená mužský obránce nebo válečník
 2. Ansaldo – italské chlapecké jméno germánského původu, pocházející z ans a wald znamenající mocný vůdce nebo vládce
 3. Arsenio – španělská a italská verze řeckého jména Arsenios, což znamená mužnost nebo mužnost
 4. Drudo – středověké italské jméno, které znamená silný a obránce
 5. Marco – italská varianta Marka, která pochází z latinského jména Marcus, což znamená válečný; vztahuje se k Marsu (římskému bohu války)

Silná Chlapecká Jména Irského Původu

 1. Brian – irské keltské jméno pocházející ze slova bri, což znamená síla a síla
 2. Conall – irské chlapecké jméno, které znamená silný vlk
 3. Quinlan – irské a galské jméno znamená silný
 4. Raghnall – skotská a irská podoba skandinávského jména Ragnvaldr, což znamená rada a moc nebo rada vládce

Špatná španělská a mexická chlapecká jména

Zde jsou některá silná a mocná mexická chlapecká jména, která si můžete vybrat:

 1. Alejandro – španělská verze Alexandra, což znamená obránce člověka
 2. Fernando – španělská a portugalská varianta Ferdinanda, což znamená odvážná, odvážná cesta
 3. Lobo – znamená ve španělštině vlk
 4. Valente – mexické dětské jméno, které pochází z římského jména Valentinus, což znamená energický, silný a zdravý

Skvělá a silná havajská chlapecká jména

Některá mocná havajská jména, která si můžete vybrat pro svého chlapečka:

 1. Etana – znamená sílu, sílu nebo oddanost
 2. Silný – znamená silný
 3. Kaikane – znamená silné moře
 4. Kaimana – Znamená sílu oceánu
 5. Kawikani – znamená ten silný
 6. Koa – znamená statečný, nebojácný, válečník a smělý
 7. Mana – znamená sílu

Silná korejská chlapecká jména

Tato korejská chlapecká jména mohou být také skvělou volbou pro vaše dítě:

 1. Hyuk-ki – znamená silný, energický a zářivý
 2. Kang-dae – znamená mocný a silný
 3. Kwan – Znamená silný
 4. Seok – znamená starověký, silný a kámen

Mocná japonská jména pro chlapce

Spousta japonských chlapeckých jmen je spojena s mocí, zejména s jejich vazbami na jména anime (zvláštní druh japonského kresleného filmu nebo animace). Některé příklady:

 1. Katsu – znamená vítězný
 2. Kenichi – Znamená zdravého prvorozeného nebo silného chlapce
 3. Kenji – Znamená silný a zdravý
 4. Kenta – také znamená zdravý a silný
 5. Kenzo – znamená zdravý, silný a moudrý
 6. Kohaku – znamená silný, červený a bílý a tygr
 7. Raiden – v japonštině znamená hrom a blesk
 8. Sota – Znamená silný zvuk větru
 9. Takeo – znamená silné jako bambus
 10. Takeshi – znamená válečník, silný, divoký, mužný nebo zdravý; jméno anime chlapce vPokémon, v angličtině také známý jako Brock
 11. Tsuyoshi – znamená robustní a silný

Silná německá chlapecká jména

 1. Arno – znamená orel
 2. Berthold – znamená bystrost a sílu
 3. Bertrand- znamená štít nebo jasný štít
 4. Egon – znamená silný s mečem
 5. Elfried – staroněmecké jméno, které znamená elfí sílu
 6. Hariric – staroněmecké jméno znamená mocnou armádu nebo vládce
 7. Meinrad – starověké germánské jméno znamenající silná rada
 8. Reynard – Znamená mocnou radu
 9. Richmond – Znamená silného ochránce
 10. Riker – Znamená bohatý a mocný
 11. Držení - Znamená mocný

Špatná nebinární nebo unisex jména

 1. Ambrose – řecké jméno, které znamená nesmrtelný
 2. Amell – genderově neutrální německé jméno znamenající sílu orla
 3. Arne – Krátká forma Arnolda, což znamená orlí sílu
 4. Benz – německé jméno, které znamená jasná síla
 5. Drew – Krátká forma Andrewa, anglické jméno znamená silný, válečník a mužný
 6. Enzi - svahilské jméno znamená mocný
 7. Fermin – baskické a španělské jméno znamená pevný a silný
 8. Fort – francouzské jméno znamená silný
 9. Max – výkonnýjednoslabičné jménoodvozeno z latinského výrazu maximus, což znamená největší; může to být i krátká forma pro Maximiliána
 10. Mel – anglické jméno, které znamená sebevědomý nebo ten, kdo je odvážný
 11. Merrick – Anglo-waleské jméno znamená slávu nebo moc
 12. Olis – ukrajinská podoba Alexe, krátká forma Alexandra znamená bránícího člověka
 13. Power – anglický slovní název, který lze použít jako druhé jméno nebojméno mazlíčkapro vaše miminko
 14. Saša –ruské jménoto pochází od Alexandra nebo Alexandry, což znamená bránit člověka
 15. Sovereign – anglické slovní jméno, které znamená nejvyšší vládce nebo nejvyšší moc
 16. Stone – britské jméno znamená obyvatel podle skal nebo anglické slovo kámen
 17. Vigor – anglické jméno latinského původu znamená sílu, sílu a živost
 18. Zane – Moderní varianta Johna, což znamená, že Bůh je milostivý

Další seznamy jmen (chlapecká a dívčí dětská jména)

 • Anime dětská jména
 • Biblická jména
 • Francouzská dětská jména
 • Rodově neutrální dětská jména
 • Německá dětská jména
 • Řecká dětská jména
 • Řečtí bohové a bohyně
 • Irská dětská jména
 • Havajská dětská jména
 • Italská dětská jména
 • Japonská dětská jména
 • Korejská dětská jména
 • Mexická dětská jména
 • Nebinární jména
 • Ruská dětská jména

Sdílej Se Svými Přáteli: