celebs-networth.com

Manželka, Manžel, Rodina, Status, Wikipedia

Co je to syndrom zlatého dítěte? Pokud máte více než jedno dítě, mělo by to být na vašem radaru

Rodičovství

Nebojte se; to se nestane přes noc.

  Máma drží jedno dítě na ramenou, zatímco ostatní děti se na něj dívají. Catherine Falls Commercial/Getty Images

Pokud jste se někdy cítili provinile „líbí“ jedno z vašich dětí více než jiný v určitém okamžiku, ne. Když máte více dětí, je samozřejmostí, že se budou střídat naštve tě . Skutečný problém může nastat pouze tehdy, když je jedno dítě důsledně umístěno na piedestal – a nazývá se to „syndrom zlatého dítěte“.

Co je syndrom zlatého dítěte? Jednoduše řečeno, je to rodinná dynamika, kde je jedno dítě považováno za nadřazené svým sourozencům. I když neexistuje žádná klinická definice nebo diagnóza syndromu zlatého dítěte, je skutečný a může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na dítě a jeho sourozence. Jeden odborník však chce rodiče ujistit, že syndrom zlatého dítěte se obvykle vyskytuje pouze tehdy, když je dlouhodobě vyslovené zvýhodňování.

similac celkový nedostatek pohodlí

Katie Dornová , maminka sedmi dětí a zakládající partnerka v EmpowerU, se mnou hovořila o této rodinné dynamice, včetně toho, jak najít zlaté dítě, které se tvoří, a tipů, jak každému dítěti poskytnout zdravé množství chvály a podpory.

Co způsobuje syndrom zlatého dítěte a jak poznáte, že ho vaše dítě má?

Dorn říká, že k tomu často dochází, když rodiče kladou příliš velký důraz na vysoký výkon nebo projektují své ambice na dítě. 'Rodičovské chování, které obvykle vede k tomuto syndromu, zahrnuje nadměrnou pozornost a chválu jednomu dítěti, což může neúmyslně odsunout emocionální a vývojové potřeby ostatních dětí v rodině.'

Ale jak můžete zjistit, zda se u vašeho dítěte vyvinul syndrom zlatého dítěte? Jaké jsou některé z prvních indikátorů?

„Když se zdá, že se dítě příliš soustředí na to, aby potěšilo rodiče do té míry, že se u něj projeví známky stresu nebo úzkosti související s výkonem a úspěchem, je čas věnovat pozornost,“ vysvětluje Dorn. Varuje, že vysoce očekávaný rodičovský styl se může vymstít a může se projevit jako neochota dítěte zkoušet nové aktivity ze strachu, že selžou, což může následně vést k záměrnému nedostatečnému výkonu.

Jaké problémy s duševním zdravím to může způsobit?

Mohli byste si myslet, že charakteristickým znakem tohoto syndromu u dítěte je pocit nároku nebo spratkové chování, ale to, že se lidé líbí, se ukazuje jako velmi výmluvný ukazatel.

„Děti označované jako „zlaté dítě“ často čelí značnému tlaku, aby splnily vysoká očekávání svých rodičů. To je může vést k tomu, že upřednostňují štěstí svých rodičů před svými vlastními touhami, což je vede ke ztrátě kontaktu s tím, co skutečně chtějí nebo oceňují. Výsledkem je, že tyto děti mají často problém činit nezávislá rozhodnutí a je pro ně obtížné vypořádat se s překážkami a problémy, které mohou způsobit řadu problémů s duševním zdravím, jako je úzkost, nízké sebevědomí a křehký pocit sebe sama,“ říká Dorn. .

Mezi další známky toho, že vaše dítě může bojovat se syndromem zlatého dítěte, patří:

  • Potíže s hranicemi
  • Potíže s určováním jejich identity nebo pocitu sebe sama
  • Ohromný strach z neúspěchu
  • Vysoká potřeba dosáhnout
  • „Dospělí“ dříve, než je nutné

Vzhledem k tomu, že sourozenci mají tendenci odhadovat, jak moc je jejich rodiče milují, podle toho, jak se s nimi zachází ve vztahu k jejich sourozencům, může mít sourozenec, který je považován za výjimečnějšího nebo hodnotnějšího, zhoršit pocit vlastní hodnoty dítěte a nechat je zmatené a žárlivé.

„Označit jedno dítě jako zlaté dítě může způsobit roztržky mezi sourozenci, což vede k pocitům žárlivosti, nedostatečnosti nebo zášti. Sourozenci mohou vnímat zacházení jako nerovné a cítí se méně cenění nebo milovaní, což může poškodit jejich sebevědomí a emoční vývoj. Tato dynamika může zatěžovat sourozenecké vztahy a narušovat celkovou harmonii v rámci rodiny,“ vysvětluje Dorn.

Jak vytvořit vyváženou rodinnou dynamiku?

Jako matka sedmi dětí Dorn říká, že má svůj slušnou porci otázek jako 'Jsem tvůj oblíbenec?' V reakci na to své děti ujišťuje, že je miluje stejně a oceňuje jejich jedinečné vlastnosti.

Zde jsou její další tipy, jak zajistit, aby se každé dítě cítilo vidět, slyšet a vážit si ho.

1. Podporujte úsilí nad výsledkem.

Zaměřte se spíše na úsilí vložené do úkolu než na výsledek. To pomáhá dětem rozvíjet růstové myšlení a vážit si tvrdé práce a vytrvalosti. Řekněte věci jako: „Vidím, jak tvrdě jsi na tomhle papíru pracoval – musíš být na to hrdý,“ místo „To je úžasné – jsi tak talentovaný spisovatel. To mě dělá šťastným a hrdým.'

2. Nesrovnávejte.

Rozpoznejte jedinečné dary, talenty a motivace každého dítěte a pomozte mu je rozvíjet, aby se staly nejlepší verzí sebe sama. Vyhněte se srovnávání sourozenců a místo toho pěstujte bezpečné prostředí, kde se všechny děti mohou svobodně vyjádřit.

3. Vyrovnat očekávání.

Nastavte realistická a vyvážená očekávání, která zohledňují schopnosti, zájmy a motivace každého dítěte. Zapojte je do stanovení jejich vlastních cílů, které jsou dosažitelné a spravedlivé, což pomáhá předcházet nepřiměřenému tlaku.

4. Nabídněte spravedlivou podporu a pochvalu.

Vědomě se snažte rozdělovat pochvalu a podporu spravedlivě mezi všechny děti. Pamatujte na uznání úsilí a úspěchů každého dítěte, nejen výsledků.

5. Cvičte otevřenou komunikaci.

Vytvářejte prostředí, kde je podporována otevřená a upřímná komunikace. Umožněte dětem, aby vyjádřily své pocity ohledně očekávání a tlaků, které mohou cítit.

6. Věnujte individuální čas každému dítěti – a sobě.

Věnujte každému dítěti čas jeden na jednoho, i když je to jen 5 až 10 minut každé ráno nebo před spaním, abyste mu naslouchali a věnovali mu plnou pozornost. Pokud tak učiníte, pomůže vám to ocenit jejich jedinečné vlastnosti a lépe porozumět jejich potřebám. Stejně tak si vyhraďte čas pro sebe. Vychovat rodinu je náročné a pro udržení vyrovnaného a podpůrného domácího prostředí je klíčové věnovat chvíli reflexi a dobití energie.

Sdílej Se Svými Přáteli: